Yeni Kurulan Bakanlıklar ve Hizmetleri

rn rn rn rn
rn
rn rnrn
Başbakan Erdoğan yeni kabine yapısıyla ilgili yaptığı açıklamada, Konya Ovası Projesi’nin yeni kurulacak Kalkınma Bakanlığı’na bağlı olacağını söyledi. Erdoğan, KOP için Konya’da başkanlık kuracaklarını kaydetti.

\r\nBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine yapısının, 12 Haziran sonrası kurulacak yeni hükümetin, yeni Bakanlar Kurulu’nun yapısı olacağını belirterek, Mevcut bakanlıklarımız, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerini sürdürecekler” dedi.\r\n\r\nBaşbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine yapısı hakkında bilgi verdi. Başbakan Erdoğan, yeni bakanlıkların kurulmasına, bakanlıkların birleştirilmesine, devlet bakanlıklarının azaltılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandığını bildirdi.\r\n\r\nYENİ BAKANLIKLARIN HİZMET BİRİMLERİ \r\nYeni bakanlıkların görevleri ve hizmet birimlerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, yeni oluşturulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili şunları kaydetti:\r\n”Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız; kadın, aile, çocuk, yaşlı ve engellilerin sorunlarıyla ilgilenecek. Ayrıca bu bakanlığımız, şehit yakınlarından da doğrudan sorumlu olacak. Bu yeni bakanlığın önemli hizmet birimleri şunlar olacak: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Bu bakanlık bünyesinde, şehit yakınları ve gazilerimizin sorunlarıyla daha\r\nyakından ilgilenmek amacıyla, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı kuruyoruz. Tabii, şimdi soracaksınız SHÇEK ne oluyor? SHÇEK’i artık merkezi yönetimin uhdesiden alıyoruz. Onu İl Özel İdarelerine devrediyoruz. Çünkü Ankara’dan SHÇEK’in idare edilmesi olayı istenilen hızda ve verimlikte olamıyor. Ama bunları İl Özel İdarelerine devrettiğimizde, daha yakından takibi, eksikliklerinin giderilmesi, oralardaki restorasyondu, şuydu buydu, bütün bunların yapılması bunların İl Özel İdareleri tarafından\r\nyapılacağı kanaatine vardık.”\r\n\r\nAVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI\r\nBaşbakan Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmaları koordine edeceğini belirterek, şunları kaydetti:\r\n”Bu bakanlığımızın önemli hizmet birimleri de şunlar: Siyasi İşler Başkanlığı, Katılım Politikası Başkanlığı, Sektörel Politikalar Başkanlığı, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi politikalar Başkanlığı, Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı, Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı, Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı, Mali İşbirliği Başkanlığı, Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı, Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı, Çeviri ve Eşgüdüm Başkanlığı.”\r\n\r\nBİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI\r\nBaşbakan Erdoğan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, mevcut Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın görevlerine ek olarak, bilim ve teknoloji politikalarını da takip edeceğini kaydetti. Erdoğan, “Bu bakanlığımızın bazı hizmet birimleri de şunlar: Sanayi Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü” diye konuştu.\r\n\r\nÇEVRE, ORMAN VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI\r\nBaşbakan Erdoğan, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın da imar, çevre, yapı konularından sorumlu olacağını belirterek, “Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel stratejileri belirleyecek. Ormanlarımız ve su kaynaklarımız da bu bakanlığın sorumluluk alanında olacak. Hizmet birimleri şu şekilde oluşacak: İmar ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa\r\nKoruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü” dedi.\r\n\r\nEKONOMİ BAKANLIĞI\r\nBaşbakan Erdoğan, yeni ihdas edilecek Ekonomi Bakanlığı’nın da, Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmede güçlü bir kurum olarak görev yapacağını belirterek, “Zira 36 milyar dolardan ihracatı aldık şu anda son geldiğimiz noktada 123 milyar dolar gibi görünüyor. Temennimiz odur ki, süratle 2008 yılının üstüne çıkalım ve 500 milyar dolar hedefine de ulaşalım” dedi.\r\nErdoğan, Dış Ticaretten Sorumlu Bakanlığın yerini alan bu bakanlığın, dış ticaret, yatırım teşvikleri, yabancı ülkelerle ekonomik ilişkiler gibi alanlardan sorumlu olacağını belirterek, “Bu bakanlığımızın birimleri de şunlar: İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel\r\nMüdürlüğü. Tabii ki ağırlıklı olarak Dış Ticaret Müsteşarlığının şu ana kadar neyse çerçevesi, bu çerçevede bu çalışmalar yürütülmüş olacak” diye konuştu.\r\n\r\nGENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI\r\nYeni bakanlıklardan biri olan Gençlik ve Spor Bakanlığı olduğunu belirten Erdoğan, “Bugüne kadar gençlik ve spor bir genel müdürlüktü. Ama akla gelen şey sadece futbol, basketbol bunun dışında herhangi bir şey yoktu. Tabi güreş, çeşitli alanlarda, tekvandoydu karateydi, atletizmdi. Bütün bunlar içinde var ama gençlik bu değil. Olayı çok daha geniş ele almamız gerekiyor. Onun için Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü diye bir birim oluşturuyoruz. Proje Ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü oluşturuyoruz. Bir de\r\nSpor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nı kuruyoruz” dedi.\r\n\r\nGIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI\r\nBaşbakan Erdoğan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yerini artık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın alacağını belirterek, “Bu bakanlık, ayrıca gıda üretimi ve güvenliği, kırsal kalkınma, su kaynakları gibi konulardan da sorumlu olacak. Bu yeni bakanlığımızın bazı hizmet birimleri şu şekilde olacak: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve\r\nPolitikalar Genel Müdürlüğü” dedi.\r\n\r\nGÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI\r\nErdoğan, yeni oluşturulacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, gümrük politikalarının yanı sıra, iç ticaret hizmetlerine ilişkin görevleri yerine getireceğini belirterek, “Hizmet birimleri şu şekilde olacak: gümrükler genel müdürlüğü, gümrükler muhafaza genel müdürlüğü, iç ticaret genel müdürlüğü, risk yönetimi ve kontrol genel müdürlüğü, tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü, esnaf ve sanatkarlar genel müdürlüğü, kooperatifçilik genel müdürlüğü” dedi.\r\n\r\nKALKINMA BAKANLIĞI\r\nBaşbakan Erdoğan, Kalkınma Bakanlığı ile ilgili olarak da şunları kaydetti:\r\n”Bu bakanlık, sektörel ve bölgesel gelişme planlarını yapacak; orta vadeli program, yıllık program, eylem planları hazırlayacak. İktisadi, sosyal ve kültürel politikaların belirlenmesinde hükümete bu bakanlık müşavirlik yapacak. Birimleri de şu şekilde olacak: Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Bölgesel Gelişme ve\r\nYapısal Uyum Genel Müdürlüğü Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü.”\r\nErdoğan, bu bakanlığa GAP, DAP ve KOP’un ilave edildiğini de belirterek, “Güneydoğu Anadolu Projesi, yani GAP, bu bakanlığımıza bağlı olacak. GAP gibi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) de bu bakanlığımıza bağlı. Ayrıca, DAP için Arzurum’da; KOP için de Konya’da başkanlık kuruyoruz. GAP’ın başkanlığı zaten Şanlıurfa’da kurulmuştu. Evet, özetle, yeni bakanlıklarımızın görevleri ve hizmet birimleri bu şekilde olacak. Tekrar ediyorum: bu yeni yapı, 12 Haziran sonrası kurulacak yeni\r\nhükümetin, yeni bakanlar kurulu’nun yapısı olacak. Mevcut bakanlık ve bakanlıklarımız, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerini sürdürecekler. Türkiye’nin kalkınmasına, yeni vizyonuna, 2023 hedeflerine önemli katkı sağlayacak bu yeni yapılanmanın, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

rn
rnrnrn
rn
rnrnrn
Bu Konu İle İlgili Arama Yapabilirsiniz
rnrn

Tags:

 şehit yakınları ve gaziler daire başkanlığı ,bakanlıklar ve hizmetleri ,
Bu yazı Türkiye' den kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir