Sözleşmeli ER Başvuru Klavuzu

rn rn rn rn
rn
rn rnrn

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ER TEMİN EDİLECEKTİR\r\n\r\n \r\n\r\n2011 YILI BİRİNCİ DÖNEM SÖZLEŞMELİ ER TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZU\r\n\r\n \r\n\r\nBİRİNCİ BÖLÜM\r\n\r\n \r\n\r\nGENEL BİLGİLER\r\n\r\n \r\n\r\n1.  Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin, en az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış, ön başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi altı (26) yaşından gün almamış olanlar ve hâlen silâhaltında bulunan adaylar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\n2.  Başvuru ve sınav süresi uzatılan temin faaliyeti, TABLO-2’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Başvuru ve sınavlar 10 Ekim 2011 ile 21 Ekim 2011 tarihleri arasında icra edilecektir. \r\n\r\n \r\n\r\n3.  Başvuruda bulunacak adaylar kayıt kabul faaliyeti, ön sağlık ve fiziki kabiliyet testi için  ADANA,  ANKARA,  BALIKESİR,  ELAZIĞ,  ERZURUM,  İSTANBUL, İZMİR,  SAMSUN  VE  TRABZON illerinde aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde 10-21 Ekim 2011 (cumartesi, pazar dahil) tarihleri arasında hazır bulunacaklardır. Tüm sınav faaliyet aşamaları aynı gün içerisinde gerçekleşecektir.  Eksik belgesi olanlar sınavlara alınmayacaktır.\r\n\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

SIRA NU.

\r\n

SINAV İLİ \r\n

SINAV MERKEZİ

\r\n

\r\n

1

\r\n

ADANA 6’NCI KOLORDU KOMUTANLIĞI
\r\n

2

\r\n

ANKARA ZIRHLI BİRLİKLER OKULU VE EĞİTİM TÜMEN KOMUTANLIĞI
\r\n

3

\r\n

BALIKESİR BAKIM OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
\r\n

4

\r\n

ELAZIĞ 8’İNCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI
\r\n

5

\r\n

ERZURUM 9’UNCU KOLORDU KOMUTANLIĞI
\r\n

6

\r\n

İSTANBUL İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI
\r\n

7

\r\n

İSTANBUL 47’NCİ MOTORLU PİYADE ALAY KOMUTANLIĞI
\r\n

8

\r\n

İZMİR İS. OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
\r\n

9

\r\n

SAMSUN SAH.SHH. OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
\r\n

10

\r\n

TRABZON 48’İNCİ MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

\r\n

\r\n

İKİNCİ BÖLÜM

\r\n \r\n

BAŞVURU ESASLARI

\r\n \r\n\r\n1.   BAŞVURU KOŞULLARI:\r\n\r\n \r\n\r\n      a.   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,\r\n\r\n \r\n\r\nb.   En az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,\r\n\r\n \r\n\r\nc.   Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,\r\n\r\n \r\n\r\nç.   Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Temmuz2008 tarihinden itibaren terhis olanlar),\r\n\r\n \r\n\r\nd.   Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 26 yaşından gün almamış olmak (12 Temmuz1986  tarihinden sonra doğanlar),\r\n\r\n \r\n\r\ne.   Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,\r\n\r\n \r\n\r\nf.    Askerî öğrencilikten ilişiği kesilmemiş olmak,\r\n\r\n \r\n\r\ng.   Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,\r\n\r\n \r\n\r\nğ.   Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;\r\n\r\n(1)  Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,\r\n\r\n(2)  Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,\r\n\r\n \r\n\r\n(3)  22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,\r\n\r\n \r\n\r\nh.    Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,\r\n\r\n \r\n\r\nı.    Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,\r\n\r\ni.    Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “Sağlam, Sözleşmeli Er Olur.” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,\r\n\r\n \r\n\r\nj.    Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak.\r\n\r\n \r\n\r\nNOT: Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir. \r\n\r\n \r\n\r\n2.  BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:\r\n\r\n \r\n\r\na.  Hâlen silahaltında bulunanlardan sözleşmeli er şartlarını haiz ve istekli olan adaylar,  örneği TABLO-3’de bulunan dilekçeyle kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.\r\n\r\n \r\n\r\nb.  Bağlı olduğu birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından TABLO-4’de örneği bulunan “Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik Belgesi “(Nitelik belgesine adayın askerlik yaptığı kuvvet, sınıf ve branşı ilave edilecektir.) doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler de bu zarfın içine konulacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\nc.  Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, ön başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar sınavlara gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.\r\n\r\n \r\n\r\nç.  Hâlen silahaltında bulunan adaylar; TABLO-1’de (3) koduyla belirtilen branşlara başvurmaları durumunda, birlik komutanlıklarından bahse konu branşlarda askerlik hizmetini yürüttüklerine dair örneği TABLO-3’de bulunan onaylı belge veya bu branşlara ait bonservis getireceklerdir.\r\n\r\n \r\n

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

\r\n

\r\n

BAŞVURU VE SINAVLARIN UYGULANMASI

\r\n

\r\n \r\n\r\n1. ADAYLARIN TABİ OLACAKLARI AŞAMALAR VE UYGULAMA ESASLARI;\r\n\r\n \r\n\r\n      a.   Kayıt Kabul Faaliyeti,\r\n\r\nb.   Ön Sağlık Muayenesi,\r\n\r\nc.   Fiziki Kabiliyet Testi (FKT),\r\n\r\nç.   Mülakat,\r\n\r\nd.   Değerlendirme.\r\n\r\n \r\n\r\na. Kayıt Kabul Faaliyeti Uygulama Esasları:\r\n\r\n \r\n\r\n(1) Adayların sınavlara gelirken verecekleri asıl belgeler, idarenin yapacağı işlemler sonuçlanıncaya kadar iade edilmeyecektir. Bu süre altı ay sürebileceğinden, adayların belgelerinin asıllarını ve birer adet fotokopilerini yanlarında bulundurmaları kendi menfaatlerine olacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\n            (2) Adayların sınavlara gelirken getirecekleri (aşağıda belirtilen) belgeler teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır. Tüm adaylar, belgelerini aşağıda belirtilen sıra ile (a maddesi üstte olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacak, dosya kapağına büyük harflerle kurşun kalemle adayın adı, soyadı ve T.C. Numarası yazılacaktır;\r\n\r\n(a) Nitelik Belgesi: Hâlen askerlik görevine devam eden adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir (TABLO-4).\r\n\r\n(b) Hâlen askerlik görevine devam eden adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi.\r\n\r\n(c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi.\r\n\r\n(ç) Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği: 10 Temmuz 2011 tarihinden sonra alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği” (Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği düşünceler ve açıklamalar hanesini de içerecek şekilde getirilecektir).\r\n\r\n(d) Öğrenim Diploması:\r\n\r\n(ı) Adaylar en son mezun olduğu okula ait diplomanın aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini veya,\r\n\r\n(ıı) En son mezun olduğu okula ait diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını veya,\r\n\r\n(ııı) Adaylar en son mezun olduğu okula ait diplomasının fotokopisini okul müdürlüklerine veya öğrenci işlerine onaylatarak veya,\r\n\r\n(vı) Öğrenimine devam eden adaylar öğrenim belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini veya,\r\n\r\n(v) Öğrenimine ara veren adaylar tasdiknamenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.\r\n\r\n(e) Öğrenimini yurtdışında yapan adaylar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesi.\r\n\r\n(f) Ehliyet Fotokopisi (Şoför Branşlarını Tercih Eden Adaylar): Şoför branşlarını tercih eden adaylar istenilen sınıf ehliyetinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini veya Kurs Bitirme Sertifikasının aslı (adayın yanında olacaktır) ile bir adet fotokopisini getireceklerdir (Ehliyet istenen branşlar TABLO-1’dedir).\r\n\r\n(g) Bonservis istenen sınıf/branşlara (TABLO-1) müracaat eden adaylardan hâlen askerlik görevine devam eden adaylar için sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı resmi yazı veya bonservis veya ustalık belgesi veya kalfalık belgesi veya sertifika.  \r\n\r\n(ğ) Askerlik görevini yapmış olan adaylar tercih ettiği sınıf/branşlarına uygun olarak bonservis (TABLO-1)     veya ustalık belgesi veya kalfalık belgesi veya sertifika.  \r\n\r\n(h) Adayın kendisine ait  Cumhuriyet  Savcılığından  veya  Adli  Sicil  Müdürlüklerinden  10 Ağustos 2011 ve daha sonra alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydını Adli Sicil Belgesinin aslı. Adli Sicil Belgesinde adli sicil kaydı/adli sicil arşiv kaydı bulunanlar, ilgili mahkeme kararının/kararlarının fotokopisini de getireceklerdir.\r\n\r\n(ı) Terhis Belgesi: (Askerlik hizmetini bitirenler için):\r\n\r\n(ı) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini veya,\r\n\r\n(ıı) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmez).\r\n\r\n(i) Varsa sertifika, üstün hizmet belgesi, başarı belgesi v.b. fotokopileri.\r\n\r\n(j) Adayın kendisine ait 10 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır).\r\n\r\n \r\n\r\n    b. Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları:\r\n\r\n \r\n\r\n(1) Kayıt kabul faaliyetini müteakiben başvurusu kabul edilen adaylar ön sağlık muayenesine tabi tutulacaklardır. Ön sağlık muayenesi; sağlık personeli tarafından yapılır.\r\n\r\n \r\n\r\n(2) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet testine alınırlar. Ön sağlık muayenelerinde;\r\n\r\n(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),\r\n\r\n(b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,\r\n\r\n(c)    Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olması,\r\n\r\n(ç)    TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\n(3) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür (TABLO-5). \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nc.  Fiziki Kabiliyet Testi Uygulama Esasları:\r\n\r\n \r\n\r\n(1) Kayıt kabul faaliyeti ve ön sağlık muayenesini müteakip, bu aşamaları geçen adaylara aynı gün içerisinde fiziki kabiliyet testi yapılacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\n(2) Adaylar fiziki kabiliyet testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı, kurşun/siyah tükenmez kalem ile silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.\r\n\r\n \r\n\r\n(3) Adaylar; eklerde belirtilen branşların tamamından değerlendirilmeye tabi tutulacaklardır. Fiziki kabiliyet testi standartları TABLO-6’dadır.\r\n\r\n \r\n\r\n         (4) Adayların her bir branştan aldıkları notların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama not, FKT notu olarak alınacak, FKT notu 100 tam puan üzerinden 50 baraj puanı geçer puan olarak kabul edilecek ve adaylar seçimlerin müteakip aşamalarına katılacaklardır.\r\n\r\n(5) FKT notu olarak belirlenen 50 baraj puanını geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptir. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilecektir. İtiraz eden adaylar Nihai Karar Kurulu tarafından iki branştan not yükseltme sınavına tabi tutulacaklar, not yükseltme sınavı sonucunda itiraz edilen branşlarda alınan notlar tüm branşlarda alınan diğer notlarla yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak tekrar hesaplanacak, toplamda 50 baraj puanını aşan aday başarılı kabul edilecek ve sınavların müteakip aşamalarına katılacaklardır. 50 baraj puanı geçemeyen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenecek ve müteakip sınav aşamalarına katılamayacaklardır.\r\n\r\n \r\n\r\nç.  Mülakat Sınavı Uygulama Esasları:\r\n\r\n \r\n\r\n(1) Mülakat sınavı; fiziki kabiliyet testini müteakip aynı gün içerisinde fiziki kabiliyet testinde başarılı olan adaylara uygulanacaktır. Mülakatta 100 tam puan üzerinden asgarî geçer not 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n(2) Mülakat sınavı sonucunda başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için hastane sevk belgesi verilecektir. Yapılan sınavlar sonucunda başarı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar 03 Kasım 2011 tarihinden (TABLO-2) itibaren www.kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\nd.-Değerlendirme:\r\n\r\n \r\n\r\n         (1) Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet testi notunun % 50’si ve mülakat notunun   % 50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\n         (2) Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda ilk olarak fiziki kabiliyet test notu yüksek olanlara öncelik verilecek, eğer yine eşitlik söz konusuysa mülakat notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.\r\n\r\n \r\n\r\n         (3) Terhis belgelerinde “Sözleşmeli erbaş ve er olur” kaydı olanlar yapılacak değerlendirmeler sonunda aldıkları puanları eşit olan adaylar arasından tercih edileceklerdir.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n2.   CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ, ÇAĞRI CİHAZI, FOTOĞRAF MAKİNESİ VE BENZERİ EŞYALAR İLE SINAVA GİRİLMEYECEĞİ VE SINAV MERKEZLERİNİN GİRİŞ NİZAMİYELERİNDE EMANETE ALINMAYACAĞI İÇİN ADAYLAR BU GİBİ MALZEMELERİ YANLARINDA BULUNDURMAYACAKLARDIR.\r\n\r\n \r\n\r\n3.   ADAYLARIN, SINAVLARA GELİRKEN İSTENEN BELGE VE MALZEMELERİ MUTLAKA GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. İSTENEN BELGELERİ GETİRMEYEN ADAYLAR, BELGE EKSİKLİĞİNDEN DOLAYI SINAVA ALINMAYACAKTIR.\r\n\r\n \r\n\r\n4.   1’NCİ DÖNEM SÖZLEŞMELİ ER TEMİN İLANINDA BELİRTİLEN BAŞVURU ŞARTLARINI TAŞIMAYAN VE DOĞRU OLMADIĞI TESPİT EDİLEN ADAYLARIN ADAYLIKLARI HANGİ SAFHADA OLURSA OLSUN İPTAL EDİLECEKTİR.\r\n\r\n \r\n\r\n5. FİZİKİ KABİLİYET TESTİNE KATILACAK ADAYLAR, KENDİLERİ İÇİN HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU OLMADIĞINI KABUL VE BEYAN ETMİŞ SAYILACAKLARDIR. BU NEDENLE SINAVLAR SÜRECİNDE MEYDANA GELEBİLECEK HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNUNDA TÜM SORUMLULUK ADAYLARA AİT OLACAKTIR. \r\n\r\n \r\n\r\n6.   SINAVLARA GELMEDEN BİR GÜN ÖNCE, İNTERNET SAYFASINDAKİ SINAVLARA AİT ESASLARI TEKRAR KONTROL EDİNİZ.\r\n\r\n \r\n\r\n7.  SINAV SONUÇLARI K.K.K.LIĞININ www.kkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDE 03 KASIM 2011 TARİHİNDEN İTİBAREN İLAN EDİLECEKTİR.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nTABLO-1   TEMİNİ YAPILACAK SINIF/BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…\r\n\r\nTABLO-2   FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…\r\n\r\nTABLO-3   DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE HÂLEN SİLÂHALTINDA BULUNAN ADAYLARIN KADRO/GÖREV YERİ ONAY BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…(Sadece başvuru sırasında silahaltında bulunan adaylar tarafından doldurulacaktır.)\r\n\r\nTABLO-4   NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…\r\n\r\nTABLO-5   BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…\r\n\r\nTABLO-6   FİZİKİ KABİLİYET TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…\r\n

 

\r\n

 

\r\nKarşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle www.kkk.tsk.tr internet adresinde yer alan personel ve öğrenci temini bölümüne bakınız. İlave sorularla ilgili irtibat numaraları: \r\n\r\n(0 312) 562 11 11/562 03 65/562 05 34/562 15 08\r\n\r\n(0 312) 411 60 50 (Belgegeçer)\r\n\r\n 

rn
rnrnrn
rn
rnrnrn
Bu Konu İle İlgili Arama Yapabilirsiniz
rnrn

Tags:

 sözleşmeli er başvuru sonuçları ,szlemeli er ,sözleşmeli er sonuçları ,sözleşmeli er başvurusu ,
Bu yazı Türkiye' den kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir