KYK Yurt ve Burs Başvuruları Hakkında Bilmek İstedikleriniz

rn rn rn rn
rn
rn rnrn

KYK Yurt ve Burs başvuruları ne zaman başlar ?\r\n\r\nÖsym üniversite sonuçlarını açıklandıktan 1-2gün sonra başvurular başlar . Yaklaşık 7-10gün sürer .\r\n\r\nNasıl başvuracağım ?\r\n\r\nBaşvurular internetten yapılmaktadır . Başvurular başladığında www.kyk.gov.tr adresine girip formu doldurmanız yeterlidir .\r\n\r\n\r\n\r\nKatkı kredisi , Öğrenim kredisi , Burs nedir ?\r\n\r\nBurs : Devlet tarafından karşılıksız verilen burs çeşidir .\r\n\r\nBurstan yararlanacak öğrenciler,\r\n\r\nÖn lisans öğrencileri,\r\nLisans öğrencileri,\r\nAçık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu,anne ve babası herikisi de ölü olanlar vb.)\r\nİki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)\r\nYüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)\r\nVakıf Üniversitesi öğrencileri,\r\nİkinci öğretim de okuyan öğrenciler,\r\nÜniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,\r\nMEB kontenjanından bildirilen öğrenciler,\r\nÖncelikli öğrenciler\r\nŞehit çocukları,\r\nGazi çocukları,\r\n5510 sayılı Kanun hükümleri gereğince; malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların kendileri veya çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları,\r\nÖzür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler,\r\nAnne ve babası vefat etmiş olanlar,\r\nLise ve dengi öğrenimlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,\r\nLise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,\r\nTerör sebebiyle köyleri boşaltılanlar,\r\n“Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporcular, (üç katı)\r\nİlk yüze giren öğrenciler “Yurt hariç” (üç katı)\r\n\r\nburstan yararlanabilmektedir.\r\n\r\nNot:Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.\r\n\r\nBurstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler\r\n\r\nKurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,\r\n5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,\r\nKurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,\r\nÖğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,\r\nYabancı uyruklu öğrenciler,\r\nPolis akademisi ile askeri okul öğrencileri,\r\nEk süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,\r\nYüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,\r\nYetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,\r\nGerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,\r\nBurs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,\r\n\r\nburstan yararlanamazlar.\r\n\r\nÖğrenim kredisi : Devlet tarafından üniversitede okuduğunuz sürece verilen , üniversiteden mezun olduğunuzda tekrar geri ödenilen burs çeşidir . Başvuran çoğu kişiye verilmektedir . Okuldan mezun olunca 2 sene sonra ödemeye başlanılır . Fakat daha önceden dilekçe verilerek de ödenmeye başlanılabilir\r\n\r\nÖğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;\r\n\r\nÖn lisans öğrencileri,\r\nLisans öğrencileri,\r\nAçık Öğretim öğrencileri(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu,anne ve babası herikiside ölü vb.),\r\nİki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler(intibak veya hazırlık sınıfında öğrenim kredisi verilmez),\r\nYüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,\r\nVakıf Üniversitesinde okuyan öğrenciler,\r\nİkinci öğretim de okuyan öğrenciler,\r\n\r\nöğrenim kredisinden yararlanabilirler.\r\n\r\nNot: Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenciye hem burs hem de öğrenim kredisi verilmez.\r\n\r\nÖğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler\r\n\r\nYetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler,\r\nBir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve master-doktora hariç)\r\nEk süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,\r\nSağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,\r\nÖnlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)\r\nKredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler,\r\nKurumdan daha önce burs yada öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,\r\nGerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,\r\nYabancı uyruklu öğrenciler,\r\nÖğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,\r\n\r\nöğrenim kredisinden yararlanamazlar.\r\n\r\nNot: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan;değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür .\r\n\r\nKatkı Kredisi : Harcınızın bir kısmının devlet tarafından verilir fakat bu para mezun olduğunuzda sizden geri alınır . 2.öğretimlere verilmemektedir . Başvuran herkeze çıkmaktadır\r\n\r\nKatkı kredisi borcu; öğrencinin normal öğrenimi süresince öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.\r\n\r\nAyrıca, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden öğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerden katkı kredisi almak için Kurumumuza başvuranlar, öğretim kurumlarına kayıt esnasında birinci taksit katkı payını ödemeksizin kayıt yaptırabilmektedirler.\r\n\r\nKatkı Kredisinden Yararlanacak Olan Öğrenciler;\r\n\r\nÖn lisans öğrencileri,\r\nLisans öğrencileri,\r\nAçık Öğretim öğrencileri, (Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu,anne ve babası herikiside ölü vb.)\r\nİki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı sonucu ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında katkı kredisi verilmez)\r\n\r\nkatkı kredisinden yararlanabilmektedirler.\r\n\r\nKatkı Kredisinden Yararlanamayacak olanlar\r\n\r\nYetim maaşı ve nafaka alanlar dışında en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler,\r\nBir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş hariç)\r\nSağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,\r\nÖnlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak öğrenimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)\r\nKredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler,\r\nEk süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,\r\nKurumdan daha önce katkı kredisi almış olan öğrenciler,\r\nGerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,\r\nYabancı uyruklu öğrenciler,\r\nİkinci öğretim veya vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans(master-doktora) öğrencileri,\r\nYurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak,memleket içerisinde bir üniversitede lisans tamamlamalarına karar verilerek, üniversitelere yerleştirilen ve geçiş yaptıkları öğretim kurumuna ikinci öğretim öğrencileri düzeyinde katkı payı ödeyen öğrenciler,\r\nÜniversite tarafından özel muafiyetle katkı payı üniversite tarafından karşılanan öğrenciler,\r\nÜniversitelere yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) veya YÖS’e eşdeğer kabul edilen diğer sınav sonuçlarını kullanarak, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran ve sonradan T.C. Vatandaşlığına geçen öğrenciler,\r\nŞehit veya gazi çocukları,\r\nKatkı Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,\r\n\r\nkatkı kredisinden yararlanamazlar.\r\n\r\nYurt sonuçları ne zaman açıklanır ?\r\n\r\nAğustos sonu gibi açıklanmaktadır .\r\n\r\nBurs sonuçları ne zaman açıklanır ?\r\n\r\nAralık ayının 2.-3. haftası açıklanır .\r\n\r\nBurs sonuçları açıklandı . Şimdi ne yapmam gerekiyor ?\r\n\r\nİlk önce notere gidip evraklarımızı alıyoruz . Noter bizden 43 tl isteyecektir hazırlıklı olunuz . Bize 1 adet kağıt vericektir . Bu kağıdı en yakın yurtkur müdürlüğüne yada ankaradaki kyk merkezine posta ile gönderiyoruz . Sitede belirtilen tarihtede en yakın Ziraat bankasına gidip paramızı alıyoruz .\r\n\r\nEylül , Ekim , Kasım , Aralık tarihlerinin toplu parası ödenilecek mi ?\r\n\r\nBu her sene çıkan hurafedir . Böyle birşey kesinlikle olmamaktadır .\r\n\r\nOcak ayında 80 tl yardım parası verilecek mi ?\r\n\r\nDaha önceden verilse de 2011de verilmemiştir . Sanırım bundan sonrada verilmeyecektir .\r\n\r\nBurs , Öğrenim kredisi ne kadar verilir ?\r\n\r\nAylık 240 tl verilmektedir .\r\n\r\nHangi durumlarda Bursum/öğrenim kredim kesilir ?\r\n\r\nÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ\r\n\r\nÖğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,\r\nVazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,\r\nSağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,\r\nÖğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,\r\nÖğretim kurumunun kapatılması,\r\nKurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,\r\nAsgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,\r\nKesin hükümle mahkum olması\r\n\r\nhallerinde öğrencilerin öğrenim ve katkı kredisi kesilmektedir.\r\n\r\nBURSUN KESİLME SEBEPLERİ\r\n\r\nBaşarısız olması,\r\nÖğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,\r\nVazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,\r\nSağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,\r\nÖğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,\r\nÖğretim kurumunun kapatılması,\r\nKurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,\r\nAsgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,\r\nKesin hükümle mahkum olması\r\n\r\nhallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.\r\n

\r\n\r\nburs sonuçları,kyk başvurusu,tev,2011 2010 kyk başvuru,kyk burs sonuçları,kyk burs sorgulama,kyk burs sonuçları 2011,kyk sonuçları 2011\r\n\r\n
rn
rnrnrn
rn
rnrnrn
Bu Konu İle İlgili Arama Yapabilirsiniz
rnrn

Tags:

 mardin kyk yurdu ,
Bu yazı Türkiye' den kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir