Hacı Adaylarının Uyması Gereken Kurallar

rn rn rn rn
rn
rn rnrn

\r\nHACI ADAYLARIMIZIN DİKKAT ETMELERİ VE UYMALARI GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR\r\n\r\n Öncelikle; Hac Farizasını edâ etmek üzere bütün hazırlıklarını tamamlamış, yola çıkacakları günlerini, büyük bir hasret ve heyecanla gözleyen Hacı Adayı Kardeşlerimizin yolculuklarının, hayırlı ve mübarek olmasını niyaz ediyorum. \r\n Bu ibâdet yolculuğumuzun, sağlık, huzur, esenlik, manevi heyecan ve feyiz içinde, güzel hâtıralar, kalıcı dostluklar ve daha nice ulvî kazanımlarla, Hacc-ı Mebrûr ile tamamlanarak, inşallah tekrar ailelerine ve ülkemize kavuşabilmeleri noktasında, önemli bazı hususları, siz hacı adayı Kardeşlerimizin dikkatlerine arzetmek istiyorum: \r\n\r\n 1-Otobüslerde, her zaman herkesin oturabileceği bir koltuk olacaktır. Bunun için yer kavgası yapılmamalıdır. Kafile görevlilerine verilen listedeki sıra numarasına göre koltuklara oturulma durumu olduğundan, kızgınlıklara, tartışmalara, itiş-kakışlara hiçbir şekilde sebebiyet verilmemelidir.\r\n\r\n 2-Otobüslere, uçağa ve asansörlere binerken sıra ile binilmeli, bayanlara ve yaşlılara öncelik tanınmalı, birbirlerini ezmemeye ve mahremiyete dikkat edilmelidir.\r\n\r\n 3-Herkes valizine mutlaka adını, soyadını ve adresini yazdığı bir etiketi yapıştırmalıdır. Kendisine ait eşyayı otobüse vermeli ve inerken de otobüsten almayı unutmamalıdır. Tanımadığımız insanların valizleri, bagajları ve diğer eşyaları sahiplenilmemelidir.\r\n\r\n 4-Ziyaret, mola ve dinlenme yerlerinde, verilen talimatlara uygun hareket edilmeli ve hareketten önce, belirtilen zamanda, herkes otobüsteki yerini almalı, otobüslere geç gelip insanları bekleterek, aksamalara ve sıkıntılara sebep olmamalıdır.\r\n\r\n 5-Mekke ve Medine’de kalınacak otellerde, herkesin kalacağı odalar, önceden planlanmaktadır. Hiç kimsenin, yer kapacağım diye herhangi bir telâşa veya kargaşaya kapılmasına, gerek bulunmamaktadır. Herkesin kalacağı bir yer vardır.\r\n\r\n 6-Kılık ve kıyafetlerimizin tertipli, temiz ve düzenli olmasına, daha çok dikkat edilmelidir. Elbiseleri yıkamak ve ütülemek gerektiği zamanlarda, bu ihtiyaç, otellerin çevresinde bulunan Kuru Temizlemecilerde, cüzi bir ücretle karşılanabilmektedir. Mekke’de Kâ’be’ye, Medine’de Ravza’ya, böyle temiz ve düzenli bir kıyafetle gidilmesinin gerektiği ve diğer ülke hacılarının bakışlarının Türk Hacısı üzerinde olduğu, unutulmayacaktır.\r\n\r\n 7-Bizim ve diğer ülkelerin hacıları ile, tavaf ve ziyaretler sırasında eziyet şeklini alan tutum, davranış ve oluşumlardan sakınılacaktır. Ancak, elde olmayan nedenlerle kırıcı, eziyet verici veya üzücü durumlar olduğunda ise, hemen helâllik dilenecek, önce selâm verilerek, tokalaşarak, vs.., kendileriyle gönül bağları kurulmaya çalışılacaktır.\r\n\r\n 8-Çevremizin temiz tutulmasına katkıda bulunmak üzere çöplerin ayrılan yerlere atılacaktır. Kaldırımlarda, meydanlarda ve caddelerde ikamet etmekten kaçınılacaktır. Yolculuk süresince Suudi Arabistan Kanunlarına saygılı olunmasına, Mekke ve Medine topraklarının mahremiyetine ve hassasiyetine, gerekli özen ve dikkat gösterilecektir. Yüce Dinimizin hedeflediği örnek bir insan şahsiyetinin sergilenmesine gayret gösterilecektir.\r\n\r\n 9-Hac Kimlik Kartları devamlı boyunlarda taşınacak, Pasaportlar da üzerinde tutulacak ve bagajlara verilmeyecektir. Herhangi bir hastalık hissedildiğinde, tedavi için kimlik kartı ile beraber polikliniğe veya sağlık ocağına başvurulmalıdır . \r\n\r\n 10-Mekke ve Medine’de, istirahat ve diğer zaruri ihtiyaçların karşılanması dışındaki zamanlarımız; Kâ’be’de ve Ravza’da, devamlı ibadetlerle meşguliyet içerisinde değerlendirilmelidir. Boş, önemsiz ve sıradan işlerle heba edilmemelidir.\r\n Böylesine feyiz ve bereket yüklü, muazzez bir fırsatın, bir daha elimize geçmeyebileceğinin idrâki, azim ve gayreti içerisinde, her zaman dilimi, dolu dolu geçirilmeye çalışılmalıdır.\r\n\r\n Değerli Hacı Adayı Kardeşlerim! Yine Hac Yolculuğumuzla alâkalı olarak, aşağıda belirtilen hususlara uyulması da, son derece önemlidir:\r\n\r\n 1-Hac ibâdetinizi, hata yapmadan, usûlüne uygun bir şekilde yerine getirebilmeniz için, Diyanet İşleri Başkanlığımızca sizlere verilen Hac İlmihali, Haccı Anlamak, Kutsal İklimde Dua ve diğer kitaplarını, hac yolculuğunuz boyunca tekrar tekrar okuyunuz. Haccın menasiki ile ilgili konuları, kitaplarınızdan bizzat kavramaya ve öğrenmeğe çalışınız.\r\n Hac ibadetlerinizin yerine getirilmesi aşamalarında, karşılaştığınız bütün sorularınızı ve sıkıntılarınızı, mutlaka Gurup Başkanlarınıza veya Kafile Başkanınıza bildiriniz. Böylece noksansız ve usûlüne uygun bir hac, hacc-ı mebrûr yapmış olursunuz inşallah.\r\n\r\n 2-Mekke’de ve Medine’de kaldığınız binalarda, sizlere görevlilerce sunulacak va’z ve irşat proğramlarına, devamlı katılınız ve istifade ediniz. Mübarek beldelerde ve makamlarda, zamanlarınızı en iyi bir şekilde değerlendirmenin gayreti içinde olunuz.\r\n\r\n 3-Milyonları bulan hacılarla Harameyn’e (Kâ’beye ve Ravza’ya) giderken ve gelirken, tavaf ve sa’y yaparken, ziyaretlerde bulunurken, kalabalıkların tabii seyrine katılmalı ona göre davranılmalıdır. Dolayısıyla telâşlı ve aceleci hareket ederek insanlara eziyet etmemeye, canlarını yakmamaya ve üzmemeye çalışınız. Mübarek makamlarda ve topraklarda, kul haklarına tecavüz etmekten, lütfen çok sakınınız.\r\n\r\n 4-Ruh ve beden sağlığınızı korumaya, alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara uymaya, hastalanmamak için çevrenizin devamlı temiz tutulmasına, ayrıca beslenme ve uyku ihtiyaçlarınızın yeterince karşılanması gibi konulara, lütfen dikkat ediniz.\r\n\r\n 5-Bütün ibadetlerinizi yaparken, sağlık ve güvenliğin sağlanmasında siz de katkıda bulununuz. Bunun için çevrenizde olup-biten önemli bir gelişmeyi, hemen Gurup Başkanınıza veya Kafile Başkanınza bildiriniz. Binaya ve dairenize gelip gidenlere, dikkat ediniz! Asansörlere, kapasitenin üstünde kişinin binmesi tehlikelidir! Servis otobüslerine, birbirinize eziyet etmeden, sıraya girerek, karşılıklı saygı ve vakar içinde bininiz ve ininiz. Olumsuz tutum ve davranışlar içerisinde bulunanlara uyarak, onlarla aynı konuma gelmeyiniz.\r\n\r\n 6-Sizler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak demokrasi ile idâre edilen bir ülkeden, coğrafyası ve kanunları farklı olan bir ülkeye, hac ibadetinizi yerine getirmek maksadıyla gidiyorsunuz. Bu ülkenin de, kendine mahsus kanunları ve kuralları vardır.\r\n Suudi Arabistan’da bulnduğunuz sürece, bu kanun ve kurallara uymanız gerektiğini biliniz. Suudi Arabistan halkına ve dünyanın diğer ülkelerinden gelen hacılara karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ve Milletimizi temsil ettiğinizi unutmayınız. Aziz Milletimizin temel değerlerini hatırlayınız ve onları en iyi bir şekilde temsil ediniz. Sözlerinizin ve davranışlarınızın, yüksek seciyeli Müslüman Türk Milletinin şanına ve şerefine yaraşır bir şekilde olmasına, lütfen çok dikkat ediniz.\r\n\r\n 7-Kafile Başkanı ve Din Görevlileri tarafından verilecek talimatlara riâyet ediniz. Unutmayınız ki sizlere verilecek her bir talimat, yılların tecrübelerine dayanmaktadır. Kafile düzeninde otorite sahibi, Kafile Başkanıdır. Kafile Başkanının talimatlarına uyulmalı, sözü dinlenmelidir. Verilecek olan talimatların bütün amacı; yine sizlerin sağlığı, huzuru ve güveni içindir. Haccınızı ve diğer ibâdetlerinizi huzurlu, uyumlu ve meşakkatsiz bir ortamda, manevi haz ve feyizler içinde, usûlüne uygun bir şekilde, yerine getirebilmeniz içindir!\r\n\r\n 8- Kafilemizde, Ülkemizin değişik şehirlerinden ve bölgelerinden gelen, örfleri, adetleri ve gelenekleri.. bizden farklı olan kardeşlerimiz bulunacaktır. Hep birlikte, karşılıklı uyum, hoşgörü, saygı, sevgi, kaynaşma, dayanışma ve yardımlaşma içerisinde bulunmanın dinî, millî ve ahlâki görevlerimiz olduğu, hiç bir zaman unutulmamalıdır.\r\n\r\n Cenab-ı Allah (CC) ; hepimizin yârî ve yardımcısı olsun. İşlerimizi kolay ve ibadetlerimizi makbûl eylesin. Amin.. \r\n Osman ŞEN\r\n Karacabey Müftüsü\r\n Yenişehir 2.Kafile Başkanı\r\n\r\nvehbiaksit:\r\nÇOK DEĞERLİ HACI ADAYLARIMIZ !\r\n\r\n \r\n Sizler, Ülkemizin çeşitli illerinden ve o illerinin çeşitli semtlerinden, ilçelerinden, köylerinden bir araya gelerek kafilemizi oluşturdunuz. Çoğunuz, Hacı Adayları Eğitim Seminerleri’nizde tanıştınız. Ancak, sizlerin tanışmaları, arkadaş ve dost olmaları, şu andan itibaren başlayacak ve inşallah ömür boyu devam edecektir. \r\n\r\n Hac arkadaşlığınızın gerçek bir dostluğa ve arkadaşlığa dönüşebilmesi için, hac yolculuğunuz boyunca, Kafile ve Gurup Başkanlarınızla, Hacı Arkadaşlarınızla ve diğer hacılarla olan bütün beşeri ilişkilerinizde ve diyaloğlarınızda, lütfen dikkatli olunuz.\r\n\r\n Otobüste, uçakta, kaldığınız otellerde ve Haremeyn’e gidiş ve gelişlerinizde birbirinizle, örnek söz ve davranışlar içinde olunuz. Selâmlaşmayı ihmal etmeyiniz. Birbirinize hal-hatır sorunuz. Hediyeleşiniz. Birbirinize önem verdiğinizi, söz ve davranışlarınızla gösteriniz. İyi arkadaşlar olunuz. Karşılıklı olarak ilgi ve alâkalarınızı, sevginizi, saygınızı ve hoşgörünüzü, hiçbir zaman birbirinizden esirgemeyiniz.\r\n\r\n Hacı arkadaşınız size bir şey anlatırken, onu samimiyet ve nezaket içinde dinleyiniz. Lütfen kusurları araştırmayınız, kin tutmayınız. Merhametli, şefkatli ve affedici olunuz. Saygı, sevgi ve nezaket ölçüleri içinde, paylaşmasını biliniz. Böyle olursanız, arkadaşlığınızın ve dostluğunuzun daha sağlam, samimi, güvenilir ve kalıcı olduğunu göreceksiniz.\r\n\r\n Birbirlerinize karşı daima güler yüzlü olunuz. Somurtkan, dinlemeyen, uzlaşmayan, kibirli, kendini beğenen ve insanlarla iletişim kuramayan, katı ve kindar bir kişilik sergilerseniz, hacda yalnızlığı yaşarsanız. Bu sebeple daima sabırlı, rahat ve sakin olunuz. Birbirinizle iyi ilişkiler kurunuz. Dostluklarınız; ebediyete uzayan bir süreci kucaklasın, yüce ve ulvî gayeler için olsun..\r\n\r\n Kafile veya gurup içinde isteklerinizi ve eleştirilerinizi dile getirirken, üslûbunuza lütfen dikkat ediniz. İsteklerinizi ve eleştirilerinizi; kırmadan ve incitmeden, insanların anlayacağı bir şekilde dile getiriniz. Talimatlara uyunuz. Sinirleri germemeye özen gösteriniz. İnsanlarla ilişkilerinizde iyi niyetli, ölçülü ve tutarlı hareket ediniz. Hakkınız olduğunu iddia ettiğiniz bir şeyde, en az arkadaşlarınızın da, sizin kadar hakkı olduğunu unutmayınız.\r\n\r\n İçinde bulunduğunuz Gurubunuz ve Kafileniz ile birlikte, hac yolculuğunuz süresince kaldığınız otellerde, bindiğiniz uçak ve otobüslerde, Haremeyn’e gidip gelirken, herhangi biriniz, diğerinden özür dileyecek bir yanlışlık içinde olmamalıdır. Şayet böyle bir yanlışlığınız, hatanız veya bir kardeşinizi incitmeniz olduğunda ise, hacı kardeşinizden derhal ve içtenlikle özür dilemelisiniz. Ondan, hakkını helâl etmesini rica etmelisiniz. Hatasız insan olmaz. Hataları, özür dilemekle telâfi etmek, çok önemlidir.\r\n\r\n Size yapılmasından hoşlanmayacağınız bir şeyi, lütfen siz de başkalarına yapmayınız. Sözlerinizi ve işlerinizi kontrol ediniz. Başkalarını kontrol edeceğim diye arkadaşlarınız arasında sevimsiz bir kişiliği sergilemeyiniz. Sonra arkadaşınız olmaz ve yalnız kalırsınız. Sakin, kavgacı olmayan, uzlaşmacı, arkadaş ve dost canlısı, kendine güvenen, güçlü, rahat ve hoşgörülü bir kişiliğiniz ve üslûbunuz olsun.\r\n\r\n Resûl-i Ekrem Efendimiz (SAV)’ in şu önemli uyarılarını, lütfen devamlı aklınızda tutunuz: \r\n\r\n “Müslüman; insanlarla iyi geçinen, kendisiyle de iyi geçinilebilen, iyi münasebetler kurulabilen kimsedir. Münasebetleri iyi olmayan, (kötü huylu) geçimsiz ve uzlaşmaz kimsede, hayır yoktur.”\r\n \r\n Cenab-ı Allah (CC); hepimizin yârî ve yardımcısı olsun. İşlerimizi kolay ve ibadetlerimizi makbûl eylesin. Sağlık ve esenlik içinde, tekrar yuvalarımıza kavuşmayı nasib eylesin. Amin!.. \r\n\r\n Osman ŞEN\r\n Karacabey Müftüsü\r\n Yenişehir 2.Kafile Başkanı\r\n\r\nvaizismail:\r\nÇOK ÖNEMLİ\r\n\r\n• Hacıların her birinin aklına uygulananın dışında fikir gelebilir. Ancak uygulama tecrübeli kafile başkanının belirlediği çizgide olacaktır. Kişisel fikrini çok önemli olduğunu düşünerek belirten hacı dediğininin uygulanmasında ısrarcı olmamalıdır.\r\n\r\n• Karşılaşılan problem kafile başkanı ve din görevlisine ait değilse, bunun hesabını din görevlisine sormamalı ve çözümü mümkün olmayan konuları sürekli gündemde tutarak kendisini ve görevlileri onunla meşgul etmemelidir.\r\n\r\n• Haccı Türkiye’den çıkış ve Türkiye’ye dönüşe kadar tek parça düşünmeli ve aradaki uygulamalarda gün ve saat değişikliklerinin olabileceğini kabullenmelidir.\r\n\r\nÖZEL HATIRLATMALAR\r\n\r\n- Bir not defteri edinmek. Ve her ilginç gelen şeyi ve soruyu oraya not etmek.\r\n\r\n- Hac ve Umre ile ilgili çevrede anlatılan şeyleri dikkatle dinlemek. Doğru ve yanlış olanları iyi analiz edip hacı ve hacıların psikolojisi hakkında ve din görevlilerinden beklentileri konusunda bilgi edinmek.\r\n\r\n- Otobüsün binişteki 2 koltuğunun hizmet gereği görevliye ait olduğunu ve oturan olursa kaldırılacağını bilmek.\r\n\r\n- Otobüste 1 kişi eksik olsa enaz 40 bazen de 150 kişiyi bekleteceğini ya da mağdur olacağımızı bilerek görevlilerin belirttiği sürede otobüse dönmek ve yönlendirmeleri sürekli izlemek.\r\n\r\n- “Hac ve umre programsız olmaz ama programa da gelmez” kaidesini bilin. Büyük organizasyonlarda her an merkezi idareden, Suudilerden, tedbirsiz bir hacıdan vs. aksamalar oluşabilir. Organizasyonda her şey her zaman değişebilir. Her “Olur veya şöyle olacak” sözü %75 i ifade eder. Hac ve Umrede %100 yoktur.\r\n\r\n- Uçağa binerken çakı, makas vb. aletlerin ise el çantasında taşınmasına izin vermediklerini biliniz.\r\n\r\n- Siyasi, ticari,sportif sohbet ve münakaşaların, haccın manevi atmosferinden uzaklaştıracağını biliniz.\r\n\r\n- Yanımızda terlik (sandalet) türü bir giyecek bulundurmalıyız ve tavaflarda kullanmak için deri patik almalıyız. Spor ayakkabı veya tabanı kaymayacak hafif ayakkabı almalıyız. (Geziler için)\r\n\r\n- Teri emen, sıcağı fazla geçirmeyen, pamuklu – keten cinsinden beyaz elbiseler ve güneş gözlüğü almalıyız. \r\n\r\n- (İhram için) Çatal iğne bulundurmalıyız. (Medine için) Hırka veya şal almalıyız. \r\n\r\n- Diyanet’in hediyesi seccadeyi (ani durumlar ve hijyen için) daima yanımıza almalıyız. \r\n\r\n- Kişisel bakım ürünleri (diş macunu ve fırçası, kokusuz sabun, ıslak mendil almalıyız)\r\n\r\n- Tırnak makası, küçük el makası (ihramdan çıkmakta kullanmak için) bulundurmalıyız.\r\n\r\n- Türkiye’den eski de olsa cep telefonu götürüp orada genç-yaşlı herkese bir hat almak. (Arap hattı bedeli kontörüyle 70-80 riyal=35-40 YTL) O zaman ne arkadaş, ne eş, ne ana, ne de baba kaybolur. Kaybolduğunda bulmak için kimseye muhtaç olmazsınız. Belirlediğiniz noktada buluşamayıp uzun süre beklemezsiniz. Kısa süreli Hac programında gidenler hattını yurtdışına açtırarak kullanacaksa gelen çağrılara cevap vermemesini öneririz. Türkiye hattı kullananlara gelen her telefon ve mesajın yurtdışı ödemesi yazılmaktadır.\r\n\r\n- Telefonumuza, kafile görevlilerimizin “Arap Hattı telefon numarasını” kayıt etmeliyiz. “Arap Hattı numaramızı” da rehberimize mutlaka hemen vermeliyiz.\r\n\r\nTÜRKİYE – MEDİNE VE CİDDE HAVAALANLARI\r\n\r\n- Hava alanına uçuş saatinden en az 4-5 saat önce belirtilen yere gelmeliyiz. Rehberimizle mutlaka irtibata geçmeliyiz.\r\n\r\n- Yurtdışı çıkış harcını TC Kimlik no ile bankaya yatırıp dekontları muhafaza etmeliyiz veya havaalanında pasaportlar dağıtıldığında maliye veznesine yatırıp pulu pasaporta yapıştırmalıyız. Pul veya dekont yurtdışına çıkışta polise gösterilecek.\r\n\r\n- Hava alanında rehberimiz tarafından dağıtılacak pasaport, kimlik kartlarımız, uçak biletlerimiz ve pasaport içindeki diğer evraklarımızı, mutlaka el çantamızda muhafaza etmeliyiz. Medine havaalanında otele gitmek için otobüse bindiğimizde pasaport görevliler tarafından toplanacaktır.\r\n\r\n- Bagajlarımıza mutlaka ad-soyad, adres, telefon ve kafile numaralarımızı, biliyorsak gittiğimiz otel adı ve oda numarasını da yazmalıyız. Diyanet tarafından havaalanında özel bagaj etiketi verilirse onu da kullanmalıyız.\r\n\r\n- Valizlerimizi rehberlerimizin bilgileri ve yönlendirmeleri dâhilinde uçağımıza vermeliyiz.\r\n\r\n- Gidiş ve dönüş pasaport kontrollerinde Medine ve Cidde Havaalanlarında görevliye verilecek giriş-çıkış kartlarını pasaport arasından düşürmemeliyiz.\r\n\r\n- 45 yaş altındaki bayanlar yanlarında erkek mahremi veya kefili ile (baba, amca, dayı, abi vb.) Medine ve Cidde’deki pasaport kontrollerinde beraber kontrol yaptırmalıdır.\r\n\r\n- Gidiş ve dönüşlerde eşyalarımızı uçağın kargo bandına verirken uçakta birlikte oturacaklar pasaportlarını beraber bant görevlisine vermeli ve eşya sayısını bildirmeli ayrıca eşyalarımızın banda girdiğine ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ.\r\n\r\n- Uçağa binerken yer için yol arkadaşlarımızı üzmemeliyiz. Yolculuk esnasında arkadaşlarımızla iyi geçinmeliyiz. Uçakta zikir, salevat ve dua ile meşgul olmalıyız.\r\n\r\n- Uçağa binerken-inerken bizi ve arkadaşlarımızı üzecek aceleci ve sabırsız davranışlardan kaçınmalıyız. Bu yolculuğun, ibadet yolculuğu olduğunu unutmamalıyız. Zahmeti olmayan ibadetlerin rahmeti olmayacağını da unutmamalıyız.\r\n\r\n- Uçak yolculuğu öncesi lavabo ihtiyaçlarımızı gidermeli ve yanımıza havaalanında ihtiyacımız kadar aperatif yiyecekler, su vb. almalıyız.\r\n\r\nSAĞLIKLA İLGİLİ YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER!\r\n\r\n- Yeşil reçeteli ilaçlarımız varsa, İngilizce raporuyla beraber yanımızda bulundurmalıyız.\r\n\r\n- Devamlı kullanmamız gereken ilaçlarımız varsa yeterli miktarda gerekirse kurul raporu çıkarttırarak yanımıza almalıyız.\r\n\r\n- Doktor tavsiyesi dışında hiçbir ilaç kullanmamalıyız. Hijyenik maske, ağrı kesici, gribal enfeksiyon ilaçları (aspirin, antibiyotik, kabızlık ilacı, pişik merhemi, ateş düşürücü şurup, grip önleyici ilaç, boğaz ve sesle ilgili ilaçlar (pastil)) alabiliriz. Hastalıklarımızı görevlilerimize mutlaka bildirmeliyiz.\r\n\r\n \r\nGENEL HATIRLATMALAR\r\n\r\n- Transfer ve gezilerimizde acele etmemeliyiz ve sabırlı davranmalıyız.\r\n\r\n- Rehberlerimizi dikkatlice dinlemeli ve onlara yardımcı olmalıyız. Görevlilerin hepimizi takip edemeyeceğini bizim görevlileri izlememiz ve yönlendirmelerini dikkatle yerine getirmemiz gerektiğini bilmeliyiz.\r\n\r\n- Kusurlu ve hatalı insanları göreceğiz, onları affetmeli, ibret almalıyız. Asla tartışmamalıyız. Biz başkalarını düzeltmek için değil, kendi kusurlarımızı görmek ve düzeltmek gayretinde olmalıyız.\r\n\r\n- Yolda otobüsle ilgili, otelde ise yataklarla, yemeklerle ve diğer hizmetlerle ilgili eksikliklerin ve aksaklıkların olabileceğini göz önünde bulundurarak durumu görevliye bildirmeli ve sonuç için sabırlı olmalıyız. Probleminizi otel lobisindeki görevli masasında bulunan ajandaya not ederek çözümlenmesini talep edebilirsiniz.\r\n\r\n- Otel Tipi Hacda odalarımızdaki mini ikramların ücretlerinin kendimiz tarafından ödeneceğini bilmeliyiz. \r\n\r\n- Normal Tip Hacda ise; özellikle Medine’de namaz saatlerinden çıkışta yemekhanelerde yoğunluk yaşanmakta olduğundan Mescid dönüşü acele etmeden ibadetle meşgul olmalıyız.\r\n\r\n- Hac boyunca dua ve zikri ihmal etmemeliyiz. Kendimiz de Tekbir, tehlil, salavat-ı şerife getirmeliyiz.\r\n\r\n- Namaz dışında, Mescit’te otururken bazı ülke hacıları çantalarındaki dua kitaplarını veya Kur’an’ı açıp okurlar. Orada bomboş oturmak ya da yanındakiyle hasbıhal etmek yerine vakti daha güzel geçirmenin yollarını aramalıdır. Kur’an bilenler Mescit’teki Kur’an’lardan alıp bol bol okumalıdırlar.\r\n\r\n- Mescid içindeyken birkaç kişi birleşip, dua etmeye, birlikte Kur’an okumaya, dini sohbet etmeye, toplu tarzda hatim duası yapmaya kalkışmamalıdır. Mescidin yerli görevlileri bu tür davranışlara izin vermezler. Ayrıca bütün Mescid kameralarla izlenmektedir.\r\n\r\n- Hafif yemekler yemeliyiz, az yemeye ve çok ibadete bakmalıyız. Çünkü bu günün bizim için nimet olduğunu yarının da meçhul olduğunu unutmamalıyız. Mekke ve Medine’de boy abdestiyle beraber sık sık duş almalıyız. Bunun hem sağlığımız hem de ibadetlerimizin sevabı için faydalı olacağını unutmamalıyız.\r\n\r\n- Sıhhatimize dikkat etmeliyiz asla soğuk su, ve diğer soğuk içecekleri ve açıkta satılan yiyeceklerden almamalıyız.\r\n\r\n- Bizi tanıtıcı kimlik, otel adres kartı ve evrakımızı mutlaka ama mutlaka yanımızdan hiç eksik etmemeliyiz.\r\n\r\n- Fazla paramızı emniyet edeceğimiz bir yere yatırmalı ve iyice muhafaza etmeliyiz. Yanımızda Türk Lirası götüreceksek gitmeden önce az bir miktar yanımıza Riyal, Euro veya dolar almalıyız.\r\n\r\n- Sıcaklarda başı açık ve şemsiyesiz kesinlikle dolaşmamalıyız. Az gezip çok ibadet etmeliyiz.\r\n\r\n- Tavaf ve say esnasında ve özellikle Hacer’ül Esved’i öpebilmek için başkalarını incitmemeliyiz ve rehberimizle yaptığımız ilk tavaftan sonra ara ara yine rehberimizle beraber tavaf edeceğimizi bilmeliyiz.\r\n\r\n- Ülkemize döneceğimiz tarihte otelimizi eşyalarımızla beraber en az 5 saat önce boşaltacağımızı bilmeliyiz ve ona göre tedbir almalıyız.\r\n\r\n- Bize belirtilen yer ve saatte valizlerimizi gösterilen yerlere yerleştirmeliyiz ve eşyalarımıza çok dikkat etmeliyiz.\r\n\r\n- Gidiş ve dönüşlerde yanımıza fazla eşya alıp lüzumsuz eşyaları, kendimizin taşıyacağını aklımızdan çıkarmadan, uçağın da 30 kg. dan fazla eşyaya ücret alacağını unutmamalıyız.\r\n\r\n- Programlı geziler hariç ekstra geziler için ve gerekirse ek nakliye ücretinin kendi tarafımızdan ödeneceğini bilmeliyiz ve bize lazım olacak şeyleri belirlemeliyiz.\r\n\r\n- Kutsal iklimin her saniyesini tavaf, ibadet ve dua ile geçirmeliyiz. Bunun son ziyaretimiz olabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız.\r\n\r\n- Ülkemize döndüğümüzde Hac veya Umre yapmanın olgunluğunu her halimizle ispat edip, Hac ve Umre’ye gidecek olan, bölgemizin örnek insanı olmalıyız.\r\n\r\n- Medine’de Peygamberimizi ziyaret saatlerinin kadınlar için sabah: 07.00 -11.00, öğleden sonra:14:30 – 15;30 arası akşam da 21.00 – 23.00 arası olduğunu bilmeliyiz.\r\n\r\n- Bayan Din Görevlimiz Selva Hoca’nın Hac ve Umre tecrübelerinin olduğunu, 2003 ve 2008 yıllarında Medine’de 2 ay Mescid-i Nebevi ve İrşad Görevlisi olarak kaldığını bilerek bayanların, ilan edilen Ravza ziyareti ve bilgilendirme toplantılarına katılmalarını tavsiye ederiz.\r\n\r\n- Gittiğimiz gibi değil, “Annemizden doğmuş bir bebek gibi günahsız olarak dönmeye” gayret edip, bu cümlenin de HADİS-Î ŞERİF olduğunu unutmamalıyız…

rn
rnrnrn
rn
rnrnrn
Bu Konu İle İlgili Arama Yapabilirsiniz
rnrn
Bu yazı Türkiye' den kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir