[ Cenaze Namazı ]

rn rn rn rn
rn
rn rnrn

[ Cenaze Namazı ]\r\n\r\nCenaze namazı, farz-ı kifayedir. Ölü için duadır. Din kardeşinin günah ve kusurlarının bağışlanmasını Allah’tan dilemek, ona son vazifeyi yapmaktır.\r\n\r\nKimlerin Cenaze Namazı Kılınır:\r\n\r\nBir ölünün cenaze namazının kılınabilmesi için altı şartın bulunması gerekir. Bu şartlar şunlardır:\r\n\r\n1) Ölünün müslüman olması,\r\n\r\n2) Temiz olması (Yani yıkanıp temiz bir kefene sarılması)\r\n\r\n3) Cemaat önünde olması.\r\n\r\n4) Ölünün tamamı veya bedeninin yarıdan fazlası, yahut başı ile beraber yarısının bulunması.\r\n\r\n5) Cenaze namazını kılacak kişinin (özürlü değilse) ayakta kılması.\r\n\r\n6) Cenazenin yerde olması, omuzda veya hayvan üzerinde bulunmaması.\r\n\r\nCenaze namazı farz-ı kifaye olduğundan bazı müslümanlar bu namazı kılarsa başkalarının kılmasına gerek kalmaz. Diğer namazları bozan şeyler, cenaze namazını da bozar. Namaz kılınması mekruh olan üç vaktin dışında her zaman cenaze namazı kılınır.\r\n\r\nCenaze namazının rükûnleri, dört tekbir ile kıyamdır. Selâm vermek vacibdir. Cenaze namazında rükû ve secde yoktur.\r\n\r\nCenaze Namazının Kılınışı\r\n\r\nCenaze yıkanmış ve kefene sarılmış olarak namazın kılınacağı yerde “Musallâ”ya konulur. Cenaze cemaatin önünde bulunur. Namazı kıldıracak imam ölünün göğsü hizasında durur. Cemaat ayakta ve kıbleye karşı imamın arkasında saf bağlar.\r\n\r\nNiyet ederken ölünün erkek veya kadın, erkek çocuğu veya kız çocuğu olduğu belirtilir.\r\n\r\nNamazı kıldıran imam: “Niyet ettim Allah rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya (ölü erkek ise) şu erkek için duaya'”diye niyet eder.\r\n\r\nÖlü kadın ise: “Şu kadın için dûaya”\r\n\r\nÖlü erkek çocuğu ise: “Şu erkek çocuğu için duaya”\r\n\r\nÖlü kız çocuğu ise: “Şu kız çocuğu için duaya” denilir.\r\n\r\nİmamın arkasındaki cemaat: “Niyet ettim Allah rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya (ölü erkek ise) şu erkek için duaya, uydum imama” diye niyet eder.\r\n\r\nCenaze kadın ise: “Şu kadın için duaya”\r\n\r\nCenaze erkek çocuğu ise: “Şu erkek çocuğu için duaya”\r\n\r\nCenaze kız çocuğu ise: “Şu kız çocuğu için duaya” denilir.\r\n\r\nCemaaattan biri ölünün erkek mi, kadın mı olduğunu bilmezse, şöyle niyet eder: “Niyet ettim Allah rızası için imamın namazını kılacağı şu cenaze namazını kılmaya , ölü için duaya, uydum imama”\r\n\r\nNiyet ettikten sonra imam yüksek sesle, onun peşinden cemaat gizlice “Allahü Ekber” diyerek birinci tekbiri alıp diğer namazlarda olduğu gibi ellerini kulak hizasına kaldırır ve göbek altına bağlar.\r\n\r\nİmam ve cemaat gizlice sübhaneke’yi okurlar. Sübhaneke’de diğer namazlarda okunmayan “ve celle senâük” cümlesi de okunur.\r\n\r\nSübhaneke okunduktan sonra eller kaldırılmadan imam açıktan, cemaat da gizlice “Allahü Ekber” diyerek ikinci tekbiri alırlar. Hem imam, hem de cemaat gizlice “Allâhümme salli ve Allâhümme barik”i okur.\r\n\r\nSonra eller kaldırılmaksızın yine “Allahü Ekber” denilerek üçüncü tekbir alınır ve cenaze duası okunur. Cenaze duasını bilmeyen onun yerine Kunut dualarını okuyabilir. Kunut dualarını da bilmeyen “Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr” ayetini okur.\r\n\r\nBundan sonra eller kaldırılmadan tekrar “Allahü Ekber” denilerek dördüncü tekbir alınır ve bir şey okunmaksızın önce baş sağ tarafa çevrilerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denilir. Sonra baş sol tarafa çevrilerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetulah” denilir ve böylece cenaze namazı bitirilmiş olur.\r\n\r\n(32) Bakara sûresi, 222.\r\n\r\n(33) Meşariku’l-Envar, c. II, s. 107.\r\n\r\n(34) Neseî Tahare\r\n\r\n(35) Meşarık, c. II, s. 107\r\n\r\n(36) Tirmizi, Edeb\r\n\r\n(37) Riyazu’s-Sâlihîn, c. III, s. 282.\r\n\r\n(38) Resimlerle abdestin alınışı kitabın sonuna konulmuştur, oraya bakınız.\r\n\r\n(39) Keşfu’l-Hafa, c. II, s. 31\r\n\r\n(40) Buhari, c. II, s. 475\r\n\r\n(41) Ankebût sûresi, 45.\r\n\r\n(42) Keşfu’l-Hafa, c. II, s. 203\r\n\r\n(43) Nisa sûresi, 103\r\n\r\n* Sabah ezanında Hayye ale’l-felâh’tan sonra iki kere, “Essalâtü hayrun minennevm” okunur.\r\n\r\n(44) Namazda okunan dualar ve bazı sûreler kitabın sonuna konulmuştur.\r\n\r\n(45) Sabah namazının farzının resimlerle kılınışı kitabın sonundadır, oraya bakınız.\r\n\r\n(46) et-Terğib, ve’t-Terhib, c. I, s. 214.\r\n\r\n(47) Riyazü’s-Salihin, c. II, s. 467 \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

rn
rnrnrn
rn
rnrnrn
Bu Konu İle İlgili Arama Yapabilirsiniz
rnrn
Bu yazı Türkiye' den kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir