AÖF İş Sağlığı Ve Güvenliği Ders Notları

rn rn rn rn
rn
rn rnrn

AÖF İş Sağlığı Ve Güvenliği Ders Notlarını\r\nAşağıdaki yorum bölümün dede bulabilirsiniz.\r\nSoru ve Cevap şeklinde bulunmaktadır.\r\nSizde bildiğiniz soruları bizimle paylaşabilirsiniz.\r\n\r\nAtatürk Üniversitesi AÖF Hakkında Tüm Konular

rn
rnrnrn
rn
rnrnrn
Bu Konu İle İlgili Arama Yapabilirsiniz
rnrn
Bu yazı Türkiye' den kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

AÖF İş Sağlığı Ve Güvenliği Ders Notları için 21 cevap

 1. admin der ki:

  Aşağıdaki kavramlardan hangisi iş sağlığı ve güvenliği konusuna doğrudan \r\ngirmemektedir? \r\na) İşçilerin sağlık gözetimi \r\nb) Çalışanlara sunulan sosyal hizmetler \r\nc) Risk değerlendirmesi ve yönetimi \r\nd) Ergonomik önlemler \r\ne) Çalışanların Eğitimleri

 2. admin der ki:

  Aşağıdaki kavramlardan hangisi, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği \r\nçalışmalarının amaçlarıyla doğrudan ilişkilendirilemez? \r\na) İş kazalarını azaltmak \r\nb) Meslek hastalıklarını azaltmak \r\nc) Çalışanlara güvenli çalışma davranışı kazandırmak \r\nd) Verimliliği arttırmak \r\ne) Kârı yükseltmek

 3. admin der ki:

  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetimine düşen \r\ngörevlerden biri değildir? \r\na) Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak \r\nb) İşveren-işçi uyumunu sağlamak \r\nc) Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol \r\naltına almak \r\nd) Tehlikeleri tanımlamak \r\ne) Acil durum planları hazırlamak

 4. admin der ki:

  İş yerlerinde yapılması gerekli olan iş sağlığı ve güvenliğine yönelik \r\nfaaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi ancak ne \r\nile mümkündür? \r\na) Kesintisiz ve sürekli çalışmakla mümkündür. \r\nb) Belge sisteminin yerleştirilmesi ile mümkündür. \r\nc) İşçilere sürekli eğitim vermekle mümkündür. \r\nd) Yangın tehlikesine karşı etkili tedbir almakla mümkündür. \r\ne) İşveren-işçi uyumunu sağlamak

 5. admin der ki:

  İş yerlerinde, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak amacıyla; iş \r\nsağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek, \r\ndenetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, \r\nişçilere ilk yardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve \r\ngüvenlik hizmetlerini vermekle kim yükümlüdür? \r\na) İşçi \r\nb) İ.S.G.Uzmanı \r\nc) İşveren \r\nd) İş Yeri Hekimi \r\ne) İş Müfettişi

 6. admin der ki:

  Öğrenimleri engellenmemek koşuluyla hafif işlerde hangi yaştaki işçiler \r\nçalıştırılabilirler? \r\na) 13-15 yaş grubu çocuk çalışanlar \r\nb) 14-15 yaş grubu çocuk çalışanlar \r\nc) 13-16 yaş grubu çocuk çalışanlar \r\nd) 12-15 yaş grubu çocuk çalışanlar \r\ne) 14-17 yaş grubu çocuk çalışanlar

 7. admin der ki:

  Risk değerlendirme raporunda, aşağıdakilerden hangisi olmaz? \r\na) Yapılan işin tanımlanması \r\nb) Mevcut riskler \r\nc) Risklerden etkilenen çalışanların listesi \r\nd) Alınması gerekli kontrol önlemleri \r\ne) Tehlikenin yeri

 8. admin der ki:

  İş yerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri aşağıdakilerden hangisi \r\nolamaz? \r\na) Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak \r\nb) Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek \r\nc) Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih etmek \r\nd) Mühendislik önlemlerini uygulamak \r\ne) Hukuki yaklaşımlardan yararlanmak

 9. admin der ki:

  İş ve sağlık ilişkisini belirleyen faktörler aşağıdakilerden hangisi olamaz? \r\na) Kimyasal faktörler \r\nb) Fiziksel faktörler \r\nc) Ergononik faktörler \r\nd) Sosyolojik faktörler \r\ne) Biyolojik faktörler.

 10. admin der ki:

  Çalışma yaşamında, çalışma koşullarının insanın niteliklerine uygun hâle \r\ngetirilmesi olarak değerlendirilen bilim dalına ne denmektedir? \r\na) Biyoloji \r\nb) Ergonomi \r\nc) Sosyoloji \r\nd) Tıp \r\ne)Fizik

 11. admin der ki:

  Cevap Anahtarı \r\n1.B, 2.E, 3.B, 4.B, 5.C, 6.B, 7.E, 8.E, 9.D, 10.B

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir