4/B Sözleşmeli Vaiz, Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımı

rn rn rn rn
rn
rn rnrn

4/B Sözleşmeli Vaiz, Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımı\r\n

Tarih: 24.05.2011

\r\nDiyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım ihtiyacının karşılanması amacıyla,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı   Ek Madde 2/b çerçevesinde sözleşmeli 350 adet vaiz, 900 adet Kur’an kursu öğreticisi,  4.430 adet  imam-hatip ve 199 adet müezzin-kayyım alınacaktır.\r\n\r\nA-Adaylarda aranacak şartlar:\r\n\r\n1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.\r\n\r\n2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olmak” şartını taşımak.\r\n\r\n3-Müracaat ettiği unvanla ilgili ve geçerlilik süresi sona ermemiş yeterlik belgesine sahip olmak.\r\n\r\n4- İmam-hatip ve müezzin-kayyım için erkek olmak, vaiz ve Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak.\r\n\r\n5- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak, ya da askerlikle ilişiği bulunmamak.\r\n\r\n6-2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve en az 60 puan almış olmak. (Aday KPSS’ye  hangi öğrenim düzeyinde katılmışsa yerleştirme işleminde de o öğrenim düzeyi dikkate alınacaktır. Ayrıca, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için  KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)\r\n\r\n7- Vaizlik için ilahiyat fakültesi mezunu olmak.\r\n\r\n8- Kur’an kursu öğreticiliği ve imam-hatiplik için; en az imam-hatip lisesi mezunu olmak.\r\n\r\n9- Müezzin-kayyımlık için; en az imam-hatip lisesi mezunu veya hafızlık belgesine sahip en az  lise/dengi okul mezunu olmak.\r\n\r\n657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca halen sözleşmeli vaiz, sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, sözleşmeli imam-hatip ve sözleşmeli müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanların farklı unvanlara müracaatları kabul edilecek, görev yaptıkları unvanlara müracaatları kabul edilmeyecektir.\r\n\r\nSözleşmeli vaiz,  sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, sözleşmeli imam-hatip ve  sözleşmeli müezzin-kayyım  olarak  görev  yapmakta  iken,  istifaen  görevlerinden  ayrılanların ayrıldıkları tarih ile müracaat tarihi itibariyle 1 yılı dolmadıkça müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde sözleşmeleri iptal edilecektir.\r\n\r\nSon sınıf öğrencisi olarak KPSS’ye katılıp mezun olamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.\r\n\r\nAdaylar en fazla 15 il tercihinde bulunabileceklerdir.\r\n\r\nB-Başvuru şekli:\r\n\r\nAdaylar müracaatlarını 27/05/2011 ile 08/06/2011 tarihleri arasında  www.diyanet.gov.tr adresindeki “Personel Hizmetleri” bölümünde bulunan 2011-I Sözleşmeli Personel E-Başvuru  adresi üzerinden yapacaklardır.\r\n\r\nAdaylar web üzerinden müracaatlarını yaptıktan sonra Müftülük onayının yapılması (aktivasyon) için 27/05/2011 – 08/06/2011 tarihleri arasında, gerekli belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkili memurlar http://personelweb.diyanet.gov.tr/personelprogramlari web adresinde yazılı olan programa girerek adayın girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgileri kontrol ederek hatalı beyan veya  giriş varsa düzelttikten sonra web programındaki Müftülük Onayı(aktivasyon) işlemini tamamlayacak ve  aday başvuru formundan iki nüsha yazdırıp, müftülük gelen evrak defterine kaydını yapacak, formun her iki nüshası, kendisi ve müracaat eden aday tarafından (ad, soyad ve unvanı yazılarak) imzalanacak, formun bir nüshası müftülükteki dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ile ibraz edilen belgeler  adayın kendisine iade edilecektir.\r\n\r\nMüftülük tarafından onaylanmamış müracaatlar yerleştirmede dikkate alınmayacaktır.\r\n\r\nMüftülük onayından (aktivasyon) sonra aday bilgileriyle ilgili tercih alanlarında hangi nedenle olursa olsun kayıt değişikliği yapılmayacaktır.\r\n\r\nBu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar ile posta yolu ile yapılan  müracaatlar kabul edilmeyecektir.\r\n\r\nC-Yerleştirme işlemleri:\r\n\r\nİlan edilen boş pozisyonlara yerleştirme işlemleri, Başkanlığımızca bilgisayar ortamında KPSS puanı baz alınmak ve en yüksek puandan başlamak suretiyle adayların tercihleri dikkate alınarak aşağıdaki kriterlere göre;\r\n\r\n1- Vaizlerin, ilahiyat fakültesi mezunları arasından,\r\n\r\n2 -Kur’an kursu öğreticileri ile imam-hatiplerin;\r\n\r\na- Öncelikle hafızlık belgesine sahip ilahiyat fakültesi mezunları arasından,\r\n\r\nb-Dolmaması halinde ilahiyat fakültesi mezunları arasından,\r\n\r\nc-Dolmaması halinde hafızlık belgesine sahip en az ilahiyat ön lisans mezunları arasından,\r\n\r\nd-Dolmaması halinde en az ilahiyat ön lisans mezunları arasından,\r\n\r\ne-Dolmaması halinde hafızlık belgesine sahip en az imam-hatip lisesi mezunları arasından ,\r\n\r\nf-Dolmaması halinde en az imam-hatip lisesi mezunları arasından,\r\n\r\n3- Müezzin-kayyımların ise;  en az imam-hatip lisesi mezunu veya  hafızlık belgesine sahip en az lise/dengi okul mezunları  arasından,\r\n\r\nYapılacaktır.\r\n\r\nYerleştirme kategorisi içerisinde KPSS puanı eşit olanlardan KPSS sonuç belgesinde yer alan öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olanlara, bu da eşit ise doğum tarihi önce olanlara öncelik verilecektir.\r\n\r\nYerleştirme sonuçları, www.diyanet.gov.tr adresindeki “Personel Hizmetleri” bölümünde duyurulacaktır.\r\n\r\nKur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyımların yer tespit işlemleri, İl Müftülüklerince yürütülecektir. İmam-hatiplerin yer tespitleri  öncelikle köyler veya küçük yerleşim yerleri olmak üzere kadrosu olmayan (D) grubu camilere, şayet (D) grubu cami yok ise (C) grubu camilere; müezzin kayyımlar ise il ve ilçe merkezlerinde hiç kadrosu olmayan, bununda mümkün olmaması halinde müezzin-kayyım-kadrosu olmayan, bununda mümkün olmaması halinde müftülüklerce uygun görülen  camilere yapılacaktır.\r\n\r\nD- Müftülük Onayı (Aktivasyon) için gerekli belgeler;\r\n\r\n1-T.C. Kimlik nolu nüfus hüviyet cüzdanının veya sürücü belgesinin aslı,\r\n\r\n2-KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı veya onaylı örneği,\r\n\r\n3-KPSS (B) Grubu sonuç belgesi(2010 yılına ait)\r\n\r\n4-Hafızlık belgesinin aslı veya onaylı örneği  (hafız olduğunu beyan etmiş ise).\r\n\r\n5-Sabıka kayıt belgesi (Sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların ayrıca mahkeme kararı)\r\n\r\n6-Daha önce herhangi bir kurum da çalıştı ise  hizmet belgesi.\r\n\r\n7-Terhis veya tecil durumunu ya da askerlikle ilişiğinin olmadığına dair, askerlik şubesinden alınmış askerlik belgesi veya yazılı beyanı.\r\n\r\nE-Başvuru için tıklayınız.

rn
rnrnrn
rn
rnrnrn
Bu Konu İle İlgili Arama Yapabilirsiniz
rnrn
Bu yazı Türkiye' den kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir