22 Temmuzda Yayınlanması Beklenen “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” ile ilgili Öneriler

rn rn rn rn
rn
rn rnrn

22 Temmuzda Yayınlanması beklenen “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” biçok kişinin tepkisini almış ve büyük çapta protestolara neden olmuştu.\r\n\r\nUlaştırma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan İnternet Kurulu da yürürlüğe girecek bu esaslar hakkında bir çalışma yaparak TİB’e yönelik bazı önerilerde bulundu.\r\n\r\nİnternet Kurulu’nun yaptığı açıklamayı ve getirdiği önerilerin tamamını sizlerle paylaşıyoruz:\r\n\r\nTelekomünikasyon İletişim Başkanlığına Öneriler\r\n\r\n”Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 22/02/2011 tarihli ve 2011/DK-10/91 sayılı Kurul Kararı ile gündeme gelen “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında yapılan çalışma sonucunda aşağıdaki öneriler düzenlenmiştir;\r\n\r\na-) “İnternetin Güvenli Kullanımına ilişkin Usul ve Esaslar” daha anlaşılır şekilde özellikle kamuoyunda yanlış anlamalara neden olmayacak şekilde yeniden yazılmalı, bazı maddelerde çelişen unsurlar kaldırılmalıdır. (Bu konuda Bilişim Hukuku Çalışma Gurubumuz metnin yeniden yazılması konusunda çalışma yapmıştır.)\r\n\r\nb-) Metinde geçen “Standart Profil” ifadesi kaldırılmalı ve mevcut durum olarak değiştirilmelidir. 22 Ağustos tarihinden sonra mevcut durumda olan kullanıcıların durumları net bir şekilde ifade edilmelidir. Mevcut durumda hiçbir profili tercih etmeyen kullanıcıların “kayıt yaptırma zorunluluğu veya şifre kullanımı gerektiren bir durumun olmayacağı” net olarak ifade edilmelidir.\r\n\r\nhttp://ismailaga.files.wordpress.com/2011/05/itb-internet-filtresi-22agustos-internet-filtresi-internet-oldu.jpg?w=640\r\n\r\nc-) Ülkemizin sosyo-ekonomik konumu, özellikle kendi coğrafyasındaki rolü dikkate alındığında, internetin küresel doğasına aykırı olarak düşündüğümüz yurtiçi profili tamamen iptal edilmelidir.\r\n\r\nd-) Güvenli İnternet paketi tek olmalı, kendi içinde aile ve çocuk profili olarak ikiye ayrılarak mevcut durum ve güvenli internet paketi olarak değiştirilmelidir.\r\n\r\ne-) “Güvenli İnternet Paketi” içindeki aile ve çocuk profillerinin beyaz ve kara listelerinin belirlenmesi önemlidir. Bu konudaki kriterlerin belirlenmesi ve kamuoyuna bildirilmesi gerekmektedir. Çocuk profilinde yalnızca beyaz listeye erişim olmalıdır. Aile profilinde ise beyaz listeye erişim ve kara liste dışındaki sitelere erişim olmalıdır. Bu içeriklere ait liste kriterlerinin ise İnternet Kurulunun içerisinde oluşturulacak bir çalışma gurubuyla belirlenmesini öneriyoruz. Bu çalışma gurubu Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü başkanlığında oluşturulacaktır. Çalışma grubunun üyelerinin dört üyesinin üniversitelerin psikoloji, psikiyatri, pedagoji ve sosyoloji uzmanlarından, iki üyesinin aile ve sosyal araştırmalar genel müdürlüğü uzmanlarından, iki üyesinin süreci takip etmeleri amacıyla Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumundan, iki üyesinin de internet Kurulu Sivil Toplum kuruluşlarından oluşmasını öneriyoruz. İnternet Kurulunda bulunan iki STK, bu konuda görüş vermek isteyen üye olmayan diğer bütün STK lar ve akademisyenlerle sürekli olarak temasta olacak ve buradaki görüşleri çalışma gurubuna iletecektir. Böylece toplumun bütün kesiminin düşünce ve önerileri çalışma gurubuna taşınacaktır.\r\n\r\nf-)1-)Yönetmelik metninde, Abonelerin posta ile bilgilendirme yönteminin zorunlu olmaması, işletmeciler tarafından belirlenecek ve Tüketiciler tarafından tercih edilebilecek farklı bilgilendirme yöntemlerinin de kullanılabilmesi (sms, web, e-posta vb gibi).\r\n\r\n2-) Abonelik sözleşmelerinde Güvenli İnternet seçeneğinin olmaması sözleşme yanında tanıtıcı bir broşür verilmesini öneririz. Konun hassasiyetinden dolayı kullanıcıların rahat hareket etmesi sağlanmalıdır.\r\n\r\nAB direktiflerine göre kişisel verilerin gizliliği konusuna dikkat edilmelidir.

rn
rnrnrn
rn
rnrnrn
Bu Konu İle İlgili Arama Yapabilirsiniz
rnrn
Bu yazı Türkiye' den kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir