2011 Hac Kura Sonuçları

rn rn rn rn
rn
rn rnrn

2011 Yılı Hac Kayıt Durumu Sorgula\r\n

\r\n\r\n2011 YILI HAC KONAKLAMA TÜRLER\r\n\r\n \r\n\r\nHacca gidecek vatanda lar za farkl hizmet seçenekleri sunabilmek maksad yla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yap lar ve Harem’e olan mesafeleri dikkate al narak, hac konaklama türleri\r\n\r\n \r\n\r\ndaki    ekilde düzenlenmi  tir.\r\n\r\n \r\n\r\na) NORMAL:\r\n\r\n \r\n\r\nBu türde genel olarak;\r\n\r\n \r\n\r\nBinadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, fiziki yap iyi, asansör say yeterli, lobisi geni ve ferah, müstakil yemekhane/ir at salonu bulunan, ortak kullan m mekanlar hac say na göre yeterli, kad n ve erkeklerin ayr ayr odalarda en çok 5 ki inin birlikte kalaca ve genel olarak de erlendirildi inde di er normal tür standard ndaki binalara göre daha olumlu özellikleri ve rahatl bulunan,\r\n\r\n \r\n\r\nMekke’de Harem avlusuna en fazla 7 km., Medine’de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda ve her bir odada asgari 4 m²’ ye 1 ki i dü ecek ekilde uçak program na uygun olarak konaklama yapt lacakt r.\r\n\r\n \r\n\r\nKal süresi uçak program na göre tahminen 25 – 45 gün aras nda; otel ücretlerinin de tahmini olarak: 2.350 – 2.750 AVRO aras nda olmas öngörülmü tür.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nb) MÜSTAK L: \r\n\r\n \r\n\r\nBu türde genel olarak; \r\n\r\n \r\n\r\nMekke’de Harem avlusuna en fazla 7 km., Medine’de ise Merkeziyede veya Harem avlusuna en fazla 700 metre mesafede yer alan, standart otel hizmeti verilmeyen, \r\n\r\n \r\n\r\nçinde tuvalet, banyo ve buzdolab bulunan, 2 veya 3 ki ilik odalarda konaklama yapt lacakt r. \r\n\r\n \r\n\r\nMekke’de müstakil konaklama türündeki hac lar ile normal konaklama türündeki hac lar n ayn binada iskan edilmeyecektir. \r\n\r\n

\r\n \r\n

\r\n\r\nMedine’de ise Merkeziyedeki yeni binalar n genelde müstakil konaklama tür standard nda in a edilmesi sebebiyle, uçak programlar n zorunlu k lmas halinde, müstakil konaklama tür ve normal konaklama tür kriterlerine uymak kayd yla bu binalarda ayn anda her iki kategorideki hac adaylar n da iskan edilebilecektir.\r\n\r\n \r\n\r\nMüstakil konaklama türü için belirlenen fiziki özellikleri ta mayan binalar n, bu türler için kullan lmayacakt r.\r\n\r\n \r\n\r\nKal süresinin uçak program na göre takriben 15 – 30 gün aras nda; Otel ücretlerinin de tahmini olarak: 3.500 – 4.750 AVRO aras nda olmas öngörülmü tür.\r\n\r\n \r\n\r\nBu türün, binalar n harem avlusuna takribi uzakl klar na ve verilecek hizmet durumlar na göre 3 ayr kategoride düzenlenebilecektir.\r\n\r\n \r\n\r\nBunlar;\r\n\r\n \r\n\r\n1- Müstakil – 1;\r\n\r\n \r\n\r\nHarem avlusuna olan mesafesinin: 0 – 1500 metre;\r\n\r\n \r\n\r\n2- Müstakil – 2; \r\n\r\n \r\n\r\nHarem avlusuna olan mesafesinin: 1501 – 3500 metre;\r\n\r\n \r\n\r\n3- Müstakil – 3; \r\n\r\n \r\n\r\nHarem avlusuna olan mesafesinin : 3501 – 7000 metre olarak belirlenmi tir.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nc) OTEL:\r\n\r\n \r\n\r\nBu türde genel olarak;\r\n\r\n \r\n\r\nMekke ve Medine standartlar na göre lüks oteller ile y ld zl statüde olup, günlük oda temizli i, çar af ve havlular n de imi vb. hizmet veren otellerin kiralanacakt r.\r\n\r\n \r\n\r\nBu otellerde 2 veya talep olmas halinde 3 ki ilik odalarda konaklama yapt labilecektir.\r\n\r\n \r\n\r\nAnla  maya göre 2 veya 3 ö   ün aç k büfe yemek verilecektir.\r\n\r\n

\r\n \r\n\r\nKiralanan otellerde sunulacak hizmet kalitesi ve otellerin harem avlusuna olan takribi uzakl klar na göre 2 ayr kategoride organizasyon düzenlenebilecektir.\r\n\r\n \r\n\r\nOtel ücretlerinin de tahmini olarak: 5.500 AVRO ve üzeri olarak öngörülmü tür.\r\n\r\n \r\n\r\n1- Otel – 1;\r\n\r\n \r\n\r\nMedine’de Merkeziyede, Mekke’de ise Hareme en fazla 800 metre mesafede bulunan lüks otellerden birinde konaklama yapt p,\r\n\r\n \r\n\r\nTahmini kal süresi, uçak program na uygun olarak 12 – 18 gün olarak belirlenmi tir.\r\n\r\n \r\n\r\n2- Otel – 2;\r\n\r\n \r\n\r\nMekke’de Hareme en fazla 1.500 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziyede yer alan, y ld zl statüde hizmet veren otellerde konaklama yapt p,\r\n\r\n \r\n\r\nTahmini kal süresi, uçak program na uygun olarak 14 – 25 gün olarak belirlenmi tir.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nYukar da belirtilen bütün hac konaklama türlerine ait tavan ücretleri bilahare belirlenecektir.

rn
rnrnrn
rn
rnrnrn
Bu Konu İle İlgili Arama Yapabilirsiniz
rnrn

Tags:

 hac kura sonular 2011 ,konya hac kuraları 2011 ,izmir hac kura sonuçları ,hac kura sonuçları konya ,konya 2011 hac kura sonuçları ,konya haci adaylari 2011 ,konya hac kura ,2011 konya hac kuraları ,hac kuraları 2011 konya ,konyahaçkuraları ,
Bu yazı Türkiye' den kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

2011 Hac Kura Sonuçları için 1 cevap

  1. Geri izleme: wedding disc jockey

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir